Voluntariat i formació de professionals

Cada estiu diferents professionals de l’atenció precoç i l’educació infantil es desplacen a Oruro durant les seves vacances per tal de donar suport als projectes de l’asssociació.

Des de l’any 2006 es treballa en col·laboració amb la Universidad Técnica de Oruro, creant-se la diplomatura (la única que coneixem!) de “Técnico Superior en Atención Temprana y Educación Infantil”.

En aquesta línia i de forma similar a altres estius, l’any 2009 tres psicòlegs i tres educadors infantils van ser tutors de pràctiques de la primera promoció d’aquesta nova titulació, que està previst que surti el març de 2010.

Cada any s’aporten llibres especialitzats a la facultat de Medicina d’Oruro.